Naar content Naar hoofdnavigatie
Nuon-vlag
Nuon
Persberichten 13 februari, 2017

Samenwerken aan aardgasvrij Amsterdam

Warmtebedrijven, woningcorporaties, netbeheerders en de gemeente Amsterdam gaan gezamenlijk aan de slag om van Amsterdam een stad zonder aardgas te maken. Woensdag 8 februari ondertekenden de partners de City Deal Naar een stad zonder aardgas, met afspraken voor activiteiten en projecten op de korte en lange termijn. Nuon is een van de partners.

De partijen gaan samenwerken aan een duurzame en betaalbare warmtevoorziening die het huidige aardgas vervangt. In de City Deal staat onder meer dat de corporaties in 2017 10.000 bestaande woningen aanwijzen voor de overgang naar aardgasloos in de jaren daarna. Ook wordt in 2017 gestart met de voorbereiding van het project Aardgasloze Wijken, met als doel ten minste 2.500 bestaande woningen aardgasvrij te maken. In dit project gaan de partners samen met bewoners in een aantal wijken een eerste aanzet geven voor de transitie van aardgas naar all-electric, groen gas, restwarmte en/of geothermie. Ook wordt ervaring opgedaan met financiering, samenwerking en regelgeving. Op basis van de bevindingen wordt de verdere fasering en aanpak uitgewerkt voor de overgang naar een aardgasvrije stad.

De tien City Deal-ondertekenaars willen iedereen in de stad bij de opgave betrekken, dus ook: bewoners, zakelijke gebruikers, VvE's en particuliere gebouweigenaren. Zij krijgen een rol in de afwegingen die worden gemaakt voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Per aardgasloze wijk of transitiegebied wordt een projectgroep gevormd, waarin ook deze partijen zijn vertegenwoordigd.

Alexander van Ofwegen, directeur van Nuon Warmte: "De samenwerking is een belangrijke stap. Als Nuon voelen we ons zeer betrokken bij de doelstelling om Amsterdam een stad zonder aardgas te maken. Een groot deel van de burgers in Amsterdam momenteel gasklant bij Nuon. We denken met stadswarmte en andere oplossingen een goede bijdrage te kunnen leveren aan een gasloze stad. We vinden het erg belangrijk om de klant in dit proces mee te nemen. Daarom organiseren we ook activiteiten zoals de Nuon Cook Truck waarbij we letterlijk onze klanten opzoeken en hen laten kennismaken met elektrisch koken en het gesprek aangaan over een toekomst zonder aardgas. Zo laten we nu al zien dat ook in zo'n belangrijke transitie de klant bij ons in goede handen is."

Amsterdam gebruikt veel aardgas. Ongeveer 90% van de warmte in bedrijven en woningen is afkomstig van deze energiebron. De overgang naar andere, duurzamere energiebronnen is noodzakelijk omdat aardgas verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Maar ook omdat het Nederlandse aardgas op raakt. De import van buitenlands gas zal leiden tot een hogere energierekening voor Amsterdammers. Bovendien maakt het ons land en onze stad afhankelijk van andere landen.

De tien partijen die de City Deal Naar een Stad zonder Aardgas hebben ondertekend zijn: de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Alliander N.V., N.V. Nuon Energy, Woningstichting Stadgenoot, Woningstichting Eigen Haard, Woningstichting Rochdale, Woningcorporatie De Alliantie, Woningcorporatie Ymere en Westpoort Warmte B.V.

Bekijk ook

Achtergronden
2018-11-7

Is uw woning klaar voor de warmtepomp?

De komende 30 jaar moeten 6,5 miljoen woningen gasvrij worden gemaakt. Stappen we zo snel ...

Achtergronden
Persberichten
2018-10-11

Vattenfall maakt vaart met ontwikkeling windparken

Drie windparken op land van Vattenfall hebben onlangs hun definitieve vergunning ontvangen...

Persberichten

Beeldbank

Download foto’s in onze beeldbank of via Flickr

Actueel

 

Beeldbank

 

Contact

Download list