Naar content Naar hoofdnavigatie
Nuon-vlag
Nuon
Persberichten 8 maart, 2017

Green Deal: Nuon helpt gemeenten met aardgasvrije wijken

Op woensdag 8 maart 2017 heeft minister Kamp van Economische Zaken de Green Deal Aardgasvrije Wijken getekend, samen met provincies, dertig gemeenten en vijf netbeheerders. Nuon is een van de partners van de Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Nederlandse woningen moeten af van aardgas. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Dat staat in de Energieagenda die minister Kamp van Economische Zaken in december 2016 presenteerde. In plaats van aardgas kunnen alternatieven worden gebruikt zoals duurzame stadswarmte, elektrische verwarming, warmte-koude-opslag of warmtepompen. Als partner van de Green Deal Aardgasvrije Wijken wil Nuon gemeenten en inwoners helpen om hierin de juiste keuzes te maken.

Concurrentievermogen versterken

Minister Kamp: "Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De Green Deal Aardgasvrije Wijken draagt hieraan bij."

Koploperproject in Amsterdam

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Circa twee miljoen van deze huishoudens is klant van Nuon. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor de rijksoverheid, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die omgezet zullen worden naar aardgasvrij. Nuon helpt de gemeente hierbij.

Zorgenvrij verwarmen

"Nuon zet zich in voor een duurzame energievoorziening in Nederland. De transitie om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas past hierin," zegt Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte en Nuon Productie. "Wij begrijpen dat de overgang van aardgas naar duurzamere warmte-oplossingen een grote verandering is voor bewoners en bedrijven. We werken er daarom hard aan dat deze mensen in aardgasvrije wijken zorgenvrij gebruik kunnen maken van andere vormen van verwarming. Met onze expertise op het terrein van duurzame warmte-oplossingen willen we daarom meehelpen om van de Green Deal Aardgasvrije Wijken een succes te maken. We doen dat onder andere door te luisteren naar onze klanten die nu gas gebruiken, wonend en werkend op zo'n 2 miljoen adressen, om samen met hen de transitie vorm te geven naar een schonere energievoorziening die betaalbaar, betrouwbaar en makkelijk voor hen is."

Bekijk ook

Achtergronden
2018-11-7

Is uw woning klaar voor de warmtepomp?

De komende 30 jaar moeten 6,5 miljoen woningen gasvrij worden gemaakt. Stappen we zo snel ...

Achtergronden
Achtergronden
2018-11-1

De officiële aftermovie van het winnende Nuon Solar Team in Zuid-Afrika

Eind september deed het Nuon Solar Team met hun zonneauto Nuna mee aan de Sasol Solar Chal...

Achtergronden

Beeldbank

Download foto’s in onze beeldbank of via Flickr

Actueel

 

Beeldbank

 

Contact

Download list