Naar content Naar hoofdnavigatie
Impressie toekomst Haringvliet
Nuon
Persberichten 18 september, 2017

Nuon zet vol in op zonne-energie

Nuon investeert de komende jaren vele miljoenen in zonne-energie. Een nieuw bedrijfsonderdeel gaat in hoog tempo zonneparken bouwen – deze week is de vergunning verkregen voor de realisatie van een zonnecentrale met maar liefst 135.000 panelen in de gemeente Goeree-Overflakkee. Ook biedt Nuon particulieren de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen te huren en realiseert het energiebedrijf grote zonneprojecten voor zakelijke klanten – onder meer voor supermarktketen Hoogvliet.

Als eerste grote energiebedrijf biedt Nuon particulieren op grote schaal de mogelijkheid om zonnepanelen te huren. Het energiebedrijf biedt hiermee een oplossing voor mensen die wel zelf duurzame energie willen opwekken, maar de investering niet willen of kunnen doen. Voor een vast bedrag per maand regelt Nuon alles: materiaal, installatie, onderhoud, verzekering én monitoring. Het energiebedrijf verlaagt vervolgens het termijnbedrag met de verwachte opwek van de huurpanelen. Daarbovenop daalt de energierekening onder aan de streep met gemiddeld nog eens minstens honderd euro per jaar – afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat mensen op hun dak krijgen.

Zakelijke markt

Ook gaat Nuon zakelijke klanten helpen om zonprojecten te realiseren. Dat gebeurt via advies en ondersteuning op maat, onder meer met het aanvragen van subsidie. Nuon helpt als een van de eerste energiebedrijven zakelijke klanten met een dakoppervlakte van meer dan 500 m2 om de SDE-subsidies te krijgen. De eerste subsidies zijn inmiddels toegekend. Vervolgens installeert Nuon de zonnepanelen en verzorgt ze de monitoring. Zo gaat Nuon voor supermarktketen Hoogvliet op 15 locaties zonnepanelen plaatsen – meteen het grootste zonproject in de supermarktbranche. In totaal gaat het om circa 6.000 stuks, met een gezamenlijk oppervlak van ongeveer 1,5 voetbalveld. Het totale vermogen van de installaties bedraagt ruim 1,6 MW. De Hoogvliet-supermarkten en -bakkerij zullen de zonne-energie gebruiken voor hun eigen energievoorziening.

Zonnecentrales

Daarnaast gaat Nuon zelfstandig grootschalige zonneparken ontwikkelen. Het eerste grote zonnepark in Nederland dat Nuon realiseert, komt bij windpark Haringvliet. Daar heeft het energiebedrijf deze week goedkeuring gekregen van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee om een zonnecentrale te bouwen met maar liefst 135.000 panelen. Het vermogen van dit park is 36 tot 40 MW, waarmee naar verwachting circa 10.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Ook zijn inmiddels de eerste SDE+ - subsidies verkregen voor het ontwikkelen van zonneparken bij de energiecentrales Hemweg, Velsen en Eemshaven. Hier komen grote zonnecentrales. In totaal zullen er vele duizenden zonnepanelen geïnstalleerd worden. Ook bij windpark Wieringermeer, waar naar verwachting de bouw in het najaar zal starten, heeft Nuon plannen voor de realisatie van een groot zonnepark. Mogelijkheden voor participatie door particulieren in dit zonnepark wordt verder onderzocht.

Nieuw bedrijfsonderdeel

Om de plannen voor de zonneparken in goede banen te leiden, heeft Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – een nieuw bedrijfsonderdeel opgericht: zonne-energie en batterijopslag. Voor deze combinatie is gekozen omdat duurzame energie kan leiden tot grote pieken en dalen in het energieaanbod. Zo is in juni een grote batterij-installatie geplaatst bij windpark Alexia om de pieken en dalen op te vangen die veroorzaakt worden door windenergie. In de toekomst zal hier mogelijk ook een grote zonnecentrale komen.

Alle technologieën zijn nodig

De Nederlandse Margit Deimel is benoemd tot manager van de ontwikkeling van grootschalige zonprojecten. Tot voor kort was zij hoofd ontwikkeling windprojecten. Zij zal de grote zonprojecten van Vattenfall in Nederland verder vormgeven. Deimel: "Voor het behalen van de duurzame doelstellingen zijn alle technologieën nodig. Zonne-energie wordt hiervoor steeds belangrijker, zowel op daken als grootschalig in open ruimten. Een belangrijke drijfveer achter de groei is dat zonne-energie steeds goedkoper wordt. Op bedrijventerreinen zien we nog veel onbenut potentieel. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten locaties selecteren van een schaalgrootte van bij voorkeur boven de 25 MW. Grotere projecten dragen relatief veel bij aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen en creëren kostenreducties."

Bekijk ook

Achtergronden
2018-11-1

De officiële aftermovie van het winnende Nuon Solar Team in Zuid-Afrika

Eind september deed het Nuon Solar Team met hun zonneauto Nuna mee aan de Sasol Solar Chal...

Achtergronden
Persberichten
2018-10-31

Streven naar duurzame hoofdkantoren

Vattenfall wil dat haar klanten binnen één generatie fossielvrij kunnen leven en geeft zel...

Persberichten

Beeldbank

Download foto’s in onze beeldbank of via Flickr

Actueel

 

Beeldbank

 

Contact

Download list