Naar content Naar hoofdnavigatie
Schuldenproblematiek
Nuon
Persberichten 30 maart, 2017

Tien Arnhemse organisaties tekenen tegen schuldenstress

Vrijwel alle schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens, tekenden maandag 27 maart voor de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Het gaat om Menzis, NUON, Vitens, de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal en de gemeente Arnhem zelf.

Ook Rijnstad, VGGM en het Bureau Krediet Registratie tekenden mee. Met de methode 'Vroeg eropaf' willen de partijen gezamenlijk voorkomen dat problematische schulden in gezinnen ontstaan. Het niet betalen van de vaste lasten is een belangrijk eerste signaal dat laat zien dat de financiële situatie zorgelijk is. Door dit te onderkennen en er letterlijk op af te gaan, kunnen problemen worden voorkomen. De betreffende huishoudens krijgen passende schulddienstverlening aangeboden.

De huisbezoeken bij adressen waar een zorgelijke financiële situatie dreigt, worden gedaan door medewerkers van welzijnsorganisatie Rijnstad. Het is de bedoeling om op 1 april in drie wijken te starten, namelijk Presikhaaf, Geitenkamp en Malburgen. In de zomer vindt een evaluatie plaats, waarna de aanpak over de rest van de stad kan worden uitgerold. VGGM en het Bureau Krediet Registratie uit Tiel verzorgen de administratieve kant.

Ook eigen gedrag onder de loep

Wethouder Elfrink, armoedebeleid: "Schuldenstress veroorzaakt veel ellende. Het leidt niet zelden tot geestelijke en lichamelijke klachten. Het voorkomen van schulden heeft in Arnhem hoge prioriteit. Maar we kijken als gemeente niet alleen naar de huishoudens met schulden, we starten ook een onderzoek naar ons eigen gedrag als schuldeiser. Als wij al direct met een deurwaarder op de stoep staan, worden de problemen voor het gezin groter terwijl er juist hulp nodig is. Ik vind dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven." De methode van vroegsignalering is niet nieuw. Dat in Arnhem zoveel partners meedoen is wel uniek. Arnhem is een van de weinige gemeenten waar ook gemeentelijke belastingen onderdeel uitmaken van de proeftuin vroegsignalering.

Erger voorkomen

De drie Arnhemse woningbouwcorporaties zien bij financiële problemen een huurachterstand ontstaan. Een woordvoerder namens de corporaties: "Betalingsachterstanden kunnen het begin zijn van veel ellende, tot uiteindelijk huisuitzetting aan toe. Een situatie die we niemand toewensen. We vinden het daarom belangrijk om in een vroeg stadium met onze huurders te zoeken naar oplossingen. Deze proeftuin zal de schulddienstverlening verbeteren, waarmee voorkomen kan worden dat huurders verder in de problemen komen." Rijnstad vindt het belangrijk dat mensen op tijd hulp krijgen bij financiële problemen. Een woordvoerder zegt: "De gemiddelde schuldenlast van iemand die zich meldt bij schulddienstverlening is 42.000 euro. Enorm hoog! Vroeg eropaf biedt ook mensen die er niet direct om vragen een extra kans om op tijd hulp te krijgen. Met al onze ervaring op het gebied van welzijn en schulddienstverlening kunnen wij veel voor deze groep betekenen. Dat er zo veel partners participeren in dit project zorgt voor een stevige basis. Het geeft vertrouwen om het project succesvol uit te rollen in Arnhem."

Ook nutsbedrijven zoals Nuon en Vitens zien de noodzaak en het nut van vroegsignalering. René Krüse, procesmanager bij Nuon: "Vroegsignalering is een belangrijk middel om problematische schulden te voorkomen. Het voldoen van de vaste lasten, waaronder de energierekening, blijkt steeds vaker moeilijker te zijn voor een grote groep huishoudens in Nederland. Wij luisteren naar onze klanten en willen hen helpen te voorkomen dat betalingsproblemen problematisch worden."

Alle partijen zijn het met elkaar eens: vroegsignalering en preventie van financiële problemen betekent niet wachten tot het vijf voor twaalf is, maar al actie ondernemen om half twaalf.

Bekijk ook

Achtergronden
2018-12-11

Nuon verandert naam naar Vattenfall: aanpassing logo hoofdkantoor

Op 4 oktober maakten Magnus Hall, CEO van Vattenfall, en Nuon-directeur Peter Smink bekend...

Achtergronden
Ronald Stahli, derde van links, was namens Vattenfall aanwezig om het manifest te ondertekenen. Foto: Foto ID
Vattenfall/Foto ID
Persberichten
2018-11-10

Veel steun van Nederlandse organisaties voor SDG LGBTI Manifest

Donderdag 8 november stond Vattenfall met 14 andere organisaties (samen goed voor 335.000 ...

Persberichten

Beeldbank

Download foto’s in onze beeldbank of via Flickr

Actueel

 

Beeldbank

 

Contact

Download list